HƯỚNG DẨN CÀI PHẦN MỀM XEM CAMERA TRÊN IPHONE (Eseenet + )

 

- Từ màng hình chín ta chọn APP Store như hình dưới.

- Khi ta chọn App Store sẽ hiện ra màng hình tìm kiếm như bên dưới.

-Ở đây bạn chọn vào tìm kiếm ta sẽ có bước tiếp theo như bên dưới.

- Bạn gõ vào Eseenet + khi đó yêu cầu bạn tải về điện thoại.

- Bạn chọn vào chổ tô đỏ để tải về. Nếu ở đây yêu cầu bạn nhập pass ID App thì bạn phải nhập vào rồi ok .

- Nếu hoàng tất quá trình tải về sẽ như hình dưới.

- Bạn chọn vào MỞ để mở phân mềm lên.


- Bạn chọn như hình trên để bắt đầu cài đặt số 1 local, số 2 + để thêm vào

- Ở đây Add Mondel bạn chọn IP Adress nếu xem bằng tên miền dyndns (Eseenet ID là xem bằng cloud) Mame là tên hiện thị bạn đặt tùy ý. Address là tên miền để truy cập từ xa phải đúng với tên miền dyndns đã tạo.TCP Port là mặt định nếu đầu ghi đổi thì bạn phải đổi đúng với đầu ghi. User , Password là tên đăng nhập của đầu ghi phải nhập vào đúng. Max Channel số kênh của đầu ghi .
Khi nhập xong các thông số bạn OK lai.

- Bạn chọn vào tên bạn vừa đặt hiển thị như  hình.ở đây tôi đặt là hoangkim

- Đây là kết quả bạn vừa làm (lưu ý: phần mềm chỉ xem được 1 lần 4 Channel nếu bạn muốn xem những  Channel bạn chọn những dãy số bên dưới) .

- và từ màng hình chín của điện thoại bạn chỉ cần chọn vào biểu tượng Eseenet+ và chọn tên vừa đặt như bước trên là ban xem đươc camera dù bất cứ nơi đâu khi điện thoại bạn có kết nối mạng. chúc bạn thành công

 

Lâm Trường Hận