HỆ THỐNG ĐO KÍCH THƯỚC VẬT THỂ

[Hoàng Kim Group] HỆ THỐNG KÍCH THƯỚC ĐO VẬT THỂ

Hệ thống đo sử dụng 1~3 camera có vị trí xác định trước để tính toán và đo đạc kích thước 3 chiều của vật thể.
Đặc điểm:

Rẻ hơn rất nhiều so với các hệ thống đo lazer, siêu âm.

Dễ dàng lắp đặt, triển khai.

Có thể đo được mọi vật thể, không phụ thuộc chất liệu, bề mặt.

Vật thể cần đo có thể bị xoay các hướng, không bắt buộc phải đặt ngay ngắn.

Vật thể có hình dạng phức tạp.

Sai số dưới 1%.

Tốc độ nhanh (<300ms), có thể đo được cả khi đối tượng đang chuyển động.

Ứng dụng:

Các hệ thống đo bưu kiện, hàng hoá, kết hợp với cân băng tải.

Đo kích thước xe ô tô lưu thông trên đường, qua cầu phà, ra vào bãi xe.

Đo diện tích các bề mặt có biên dạng phức tạp như da thuộc, cao su cán mỏng …

Đo chiều cao cột chất lỏng trong các hệ thống bơm định lượng, nước đóng chai.

 Kết hợp với các cơ cấu cần gạt để phân loại sản phẩm, barier giao thông hoặc lưu trữ vào cơ sở dữ liệu cho các phần mềm phía sau sử dụng.