HỆ THỐNG GIÁM SÁT DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

 

[Hoàng Kim Group]	HỆ THỐNG GIÁM SÁT DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Mô tả:
Đây là một hệ thống phức tạp, kết hợp nhiều module và nhiều camera có nhiệm vụ theo dõi đồng thời các thông số khác nhau của 1 dây chuyền sản xuất.
Hệ thống gồm 2 mảng chính:

    Giám sát sản phẩm.
    Giám sát người lao động.


Việc giám sát sản phẩm bao gồm nhiều khâu trong cả dây chuyền sản xuất như:

    Kiểm soát khối lượng, thể tích của các thành phần nguyên liệu.
    Kiểm tra hình dạng, kích thước, vị trí, khối lượng của sản phẩm,
    Các thông số về mầu sắc, độ cứng của sản phẩm rắn, độ trong của chất lỏng.
    Kiểm tra mẫu mã, bao bì đóng gói.
    Kiểm tra các số liệu in trên bao bì như hạn sử dụng, barcode …


Việc giám sát người lao động bao gồm các module chức năng như:

    Kiểm soát giờ giấc đến về.
    Kiểm tra đồng phục, găng tay, khẩu trang, trang thiết bị bảo hộ lao động trên người.
    Sử dụng hồng ngoại để đo nhiệt độ cơ thể, cảnh báo các lao động bị ốm, sốt, không đủ sức khoẻ làm việc.
    Giám sát vị trí của người lao động trong giờ làm việc.
    Giám sát máy tính của các nhân viên văn phòng.