HƯỚNG DẨN CÀI PHẦN MỀM XEM CAMERA TRÊN IPHONE (vMEyesuper )

 

 - Từ màng hình chín ta chọn APP Store như hình dưới:

- Khi ta chọn App Store sẽ hiện ra màng hình tìm kiếm như bên dưới.

- Ở đây bạn chọn vào tìm kiếm ta sẽ có bước tiếp theo như bên dưới.

- Bạn gõ vào vMEyeSuper khi đó yêu cầu bạn tải về điện thoại.

- Bạn chọn vào chổ tô đỏ để tải về. Nếu ở đây yêu cầu bạn nhập pass ID App thì bạn phải nhập vào rồi ok .

- Nếu hoàng tất quá trình tải về sẽ như hình dưới.

- Bạn chọn vào MỞ để mở phân mềm lên.

- Bạn chọn như hình trên để bắt đầu cài đặt.

-Ờ đây bạn chọn Device List như hình.

-Ban chọn + để thêm camera vào.

- Ở đây Mame là tên hiện thị bạn đặt tùy ý. Address là tên miền để truy cập từ xa phải đúng với tên miền dyndns đã tạo.TCP Port là mặt định nếu đầu ghi đổi thì bạn phải đổi đúng với đầu ghi. User , Password là tên đăng nhập của đầu ghi phải nhập vào đúng. Max Channel số kênh của đầu ghi .

- Khi nhập xong các thông số bạn Save lai.

- Bạn chọn Back đê kết thúc quá trình cài đặt.

- Ở màng hình chính của điện thoại bạn chọn biểu tượng vMEyeSuper như hình trên để xem camera.

- Đây là kết quả bạn vừa làm (lưu ý: phần mềm chỉ xem được 1 lần 4 Channel nếu bạn muốn xem những  Channel bạn chọn những dãy số bên dưới) chúc bạn thành công

Lâm Trường Hận