Hướng dẫn mua hàng

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

THANH TOÁN TRƯỚC:

Quý khách đặt hàng qua điện thoại hoặc trên Website--> xác nhận đơn hàng --> chyển khoản --> xác nhận thanh toán --> Nhận hàng

THANH TOÁN SAU

Quý khách đặt hàng qua điện thoại hoặc trên Website--> xác nhận đơn hàng  --> Nhận hàng và thanh toán

 

Phản ánh chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ của nhân viên quý khác hàng vui lòng liên hệ

0909.901.333 bấm 0#