Lịch sử giá deal điện thoại liên tục cập nhật

Điện Thoại VIVK R5 - Hàng Chính Hãng - Bảo Hành 12 Tháng, VIVK Mobile

Giá: 1.990.000
Kể từ 15/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.990.000₫ 15/01/2021
Giá cao nhất 1.990.000₫ 31/12/2020
Giá thấp nhất 590.000₫ 15/11/2020
Kể từ 15/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.990.000₫ 31/12/2020
590.000₫ 15/11/2020

Ốp lưng dẻo cho điện thoại Vivo V7 Plus_0332 WATERMELON01, OEM

Giá: 75.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 75.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 75.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 75.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

75.000₫ 02/10/2020

Ốp lưng dẻo cho điện thoại Nokia 6_0332 WATERMELON01, OEM

Giá: 79.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 79.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 79.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 79.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

79.000₫ 02/10/2020

Điện Thoại Mobell S47 - Hàng Chính Hãng, Mobell

Giá: 749.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 749.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 890.000₫ 22/09/2020
Giá thấp nhất 679.000₫ 04/09/2020
Kể từ 31/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

749.000₫ 15/12/2020
734.000₫ 12/12/2020
749.000₫ 14/11/2020
699.000₫ 27/10/2020
749.000₫ 01/10/2020

Ốp lưng dẻo cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 5 Pro_0332 WATERMELON01, OEM

Giá: 79.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 79.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 79.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 79.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

79.000₫ 02/10/2020

Ốp lưng dẻo cho điện thoại Nokia 7 Plus_0332 WATERMELON01, OEM

Giá: 79.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 79.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 79.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 79.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

79.000₫ 02/10/2020

Điện Thoại BlackBerry KEYone Black Edition (Đen) - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 5.790.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.790.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 7.990.000₫ 24/08/2020
Giá thấp nhất 5.790.000₫ 04/01/2021
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.790.000₫ 04/01/2021
7.990.000₫ 01/01/2021
6.190.000₫ 17/12/2020
7.990.000₫ 08/12/2020
6.190.000₫ 02/12/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 512GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 19.700.000
Kể từ 15/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.700.000₫ 15/01/2021
Giá cao nhất 20.399.000₫ 25/12/2020
Giá thấp nhất 17.990.000₫ 24/11/2020
Kể từ 15/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.700.000₫ 15/01/2021
19.500.000₫ 12/01/2021
19.290.000₫ 09/01/2021
19.600.000₫ 06/01/2021
19.699.000₫ 28/12/2020

Ốp Lưng Dẻo Cho Điện thoại Xiaomi Redmi Note 5 - Kute Cat 02, OEM

Giá: 79.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 79.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 79.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 79.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

79.000₫ 02/10/2020

Điện Thoại BlackBerry KEYone (Silver) - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 4.790.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.790.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 6.990.000₫ 06/11/2020
Giá thấp nhất 4.790.000₫ 05/01/2021
Kể từ 06/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.790.000₫ 05/01/2021
6.990.000₫ 02/01/2021
5.790.000₫ 17/12/2020
6.990.000₫ 08/12/2020
5.790.000₫ 02/12/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 17.700.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.700.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 28.990.000₫ 01/01/2021
Giá thấp nhất 15.590.000₫ 09/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.700.000₫ 14/01/2021
18.100.000₫ 05/01/2021
28.990.000₫ 01/01/2021
17.199.000₫ 23/12/2020
17.699.000₫ 11/12/2020

Điện Thoại Oppo Reno 10x Zoom Edition - Hàng Chính Hãng, OPPO

Giá: 9.970.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.970.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 9.999.000₫ 27/08/2020
Giá thấp nhất 9.650.000₫ 20/12/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.970.000₫ 14/01/2021
9.650.000₫ 08/01/2021
9.970.000₫ 01/01/2021
9.650.000₫ 20/12/2020
9.970.000₫ 14/12/2020

Điện Thoại Mobell S41 - Hàng Chính Hãng, Mobell

Giá: 1.390.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.390.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 1.390.000₫ 05/10/2020
Giá thấp nhất 619.000₫ 11/11/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.390.000₫ 29/11/2020
650.000₫ 26/11/2020
700.000₫ 14/11/2020
619.000₫ 11/11/2020
700.000₫ 31/10/2020

Điện Thoại iPhone XS 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 15.899.000
Kể từ 15/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.899.000₫ 15/01/2021
Giá cao nhất 34.990.000₫ 18/11/2020
Giá thấp nhất 15.099.000₫ 15/11/2020
Kể từ 15/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.899.000₫ 12/01/2021
34.990.000₫ 18/11/2020
15.099.000₫ 15/11/2020

Điện Thoại iPhone XS 256GB - Hàng Chính Hãng, Apple

Giá: 17.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 17.990.000₫ 17/10/2020
Giá thấp nhất 17.990.000₫ 17/10/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.990.000₫ 17/10/2020

Điện Thoại Masstel Happy 10 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 1.890.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.890.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 1.890.000₫ 20/11/2020
Giá thấp nhất 990.000₫ 24/10/2020
Kể từ 24/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.890.000₫ 29/12/2020
990.000₫ 26/12/2020
1.890.000₫ 20/12/2020
990.000₫ 17/12/2020
1.890.000₫ 05/12/2020

Điện Thoại iPhone XR (64GB) - Hàng Chính Hãng, Apple

Giá: 11.990.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.990.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 11.999.000₫ 11/11/2020
Giá thấp nhất 11.950.000₫ 14/12/2020
Kể từ 11/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.990.000₫ 10/01/2021
11.950.000₫ 07/01/2021
11.990.000₫ 20/12/2020
11.950.000₫ 14/12/2020
11.990.000₫ 14/11/2020

Điện Thoại iPhone XS 256GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 18.000.000
Kể từ 15/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 18.000.000₫ 15/01/2021
Giá cao nhất 30.000.000₫ 24/11/2020
Giá thấp nhất 18.000.000₫ 12/01/2021
Kể từ 15/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

18.000.000₫ 12/01/2021
30.000.000₫ 24/11/2020
18.399.000₫ 15/11/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 256GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 20.999.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 20.999.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 20.999.000₫ 16/10/2020
Giá thấp nhất 18.500.000₫ 09/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

20.999.000₫ 14/01/2021
19.900.000₫ 11/01/2021
20.999.000₫ 01/11/2020
20.399.000₫ 24/10/2020
20.999.000₫ 16/10/2020

Điện Thoại Blackberry KEY2 - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 9.990.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.990.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 15.990.000₫ 14/11/2020
Giá thấp nhất 9.990.000₫ 11/11/2020
Kể từ 11/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.990.000₫ 10/01/2021
15.990.000₫ 07/01/2021
13.990.000₫ 11/12/2020
9.990.000₫ 08/12/2020
15.990.000₫ 05/12/2020

Điện thoại Wiko View Max (3GB/32GB) - Hàng chính hãng, WIKO

Giá: 1.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 1.990.000₫ 27/08/2020
Giá thấp nhất 1.390.000₫ 29/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.990.000₫ 08/01/2021
1.499.000₫ 05/01/2021
1.590.000₫ 20/12/2020
1.690.000₫ 29/11/2020
1.667.000₫ 26/11/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy A80 (128GB/8GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 14.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 14.990.000₫ 29/12/2020
Giá thấp nhất 8.207.000₫ 02/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.990.000₫ 29/12/2020
8.490.000₫ 26/12/2020
8.388.000₫ 23/12/2020
8.490.000₫ 16/10/2020
8.207.000₫ 02/10/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 10 Plus (256GB/12GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 15.790.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.790.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 26.990.000₫ 02/12/2020
Giá thấp nhất 14.290.000₫ 07/11/2020
Kể từ 09/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.790.000₫ 11/01/2021
15.990.000₫ 27/12/2020
15.472.000₫ 24/12/2020
15.990.000₫ 21/12/2020
26.990.000₫ 18/12/2020

Điện Thoại Blackberry Key2 LE - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 5.790.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.790.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 10.990.000₫ 08/12/2020
Giá thấp nhất 5.490.000₫ 26/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.790.000₫ 05/01/2021
5.990.000₫ 01/01/2021
6.990.000₫ 23/12/2020
5.990.000₫ 17/12/2020
10.990.000₫ 14/12/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 10 (256GB/8GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 13.490.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 13.490.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 13.990.000₫ 06/11/2020
Giá thấp nhất 12.030.200₫ 11/12/2020
Kể từ 06/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

13.490.000₫ 14/12/2020
12.030.200₫ 11/12/2020
13.490.000₫ 20/11/2020
13.990.000₫ 06/11/2020

Điện Thoại iPhone 8 128GB - Hàng Chính Hãng VN/A, Apple

Giá: 9.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 10.490.000₫ 17/10/2020
Giá thấp nhất 9.950.000₫ 11/11/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.990.000₫ 14/11/2020
9.950.000₫ 11/11/2020
9.990.000₫ 24/10/2020
10.490.000₫ 17/10/2020

Điện Thoại OPPO Reno 2F - Hàng Chính Hãng, OPPO

Giá: 4.990.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.990.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 5.690.000₫ 11/11/2020
Giá thấp nhất 4.990.000₫ 23/12/2020
Kể từ 11/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.990.000₫ 29/12/2020
5.550.000₫ 26/12/2020
4.990.000₫ 23/12/2020
5.490.000₫ 11/12/2020
5.690.000₫ 11/11/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy S20 Ultra - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 29.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 29.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 29.990.000₫ 26/11/2020
Giá thấp nhất 17.490.000₫ 09/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

29.990.000₫ 29/12/2020
19.999.000₫ 02/12/2020
29.990.000₫ 26/11/2020
18.990.000₫ 17/11/2020
17.990.000₫ 14/11/2020

Điện Thoại iPhone 11 Pro Max 512GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 30.807.000
Kể từ 15/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 30.807.000₫ 15/01/2021
Giá cao nhất 32.700.000₫ 21/11/2020
Giá thấp nhất 30.400.000₫ 07/12/2020
Kể từ 15/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

30.807.000₫ 15/01/2021
32.700.000₫ 09/01/2021
32.000.000₫ 06/01/2021
30.807.000₫ 25/12/2020
31.800.000₫ 22/12/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 20 (256GB/8GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 16.990.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 16.990.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 16.990.000₫ 04/01/2021
Giá thấp nhất 14.190.000₫ 26/11/2020
Kể từ 11/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

16.990.000₫ 13/01/2021
16.900.000₫ 10/01/2021
16.990.000₫ 04/01/2021
16.900.000₫ 01/01/2021
14.990.000₫ 02/12/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0