Lịch sử giá deal máy đọc sách liên tục cập nhật

Máy tính bảng Kindle Fire HD8 Model 2020 - 32GB - Hàng nhập khẩu, Amazon

Giá: 1.949.000
Kể từ 15/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.949.000₫ 15/01/2021
Giá cao nhất 2.190.000₫ 30/10/2020
Giá thấp nhất 1.949.000₫ 31/12/2020
Kể từ 30/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.949.000₫ 09/01/2021
1.990.000₫ 03/01/2021
1.949.000₫ 31/12/2020
1.990.000₫ 13/12/2020
2.149.000₫ 10/12/2020

Combo Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite 4 Gen 10 (8GB - Màu Đen - Hàng nhập khẩu) và Bao Da WELL BEGUN, Kindle

Giá: 3.008.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.008.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 3.290.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 2.947.000₫ 11/01/2021
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.008.000₫ 14/01/2021
2.947.000₫ 11/01/2021
3.008.000₫ 05/01/2021
3.010.000₫ 27/12/2020
3.030.000₫ 15/12/2020

Combo Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10th (8GB - Màu Đen) và Bao da WELL BEGUN Màu vàng - Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 3.008.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.008.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 3.290.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 2.947.000₫ 11/01/2021
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.008.000₫ 14/01/2021
2.947.000₫ 11/01/2021
3.008.000₫ 05/01/2021
3.010.000₫ 27/12/2020
3.030.000₫ 15/12/2020

Combo Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10th (8GB - Màu Đen) và Bao da WELL BEGUN Màu Ghi Xám - Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 3.008.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.008.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 3.290.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 2.947.000₫ 11/01/2021
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.008.000₫ 14/01/2021
2.947.000₫ 11/01/2021
3.008.000₫ 05/01/2021
3.010.000₫ 27/12/2020
3.030.000₫ 15/12/2020

Máy đọc sách Kindle Oasis 3 - Bản Mỹ - Hàng nhập khẩu, Amazon

Giá: 6.200.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.200.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 6.900.000₫ 03/12/2020
Giá thấp nhất 5.870.000₫ 12/12/2020
Kể từ 04/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.200.000₫ 11/01/2021
5.900.000₫ 15/12/2020
5.870.000₫ 12/12/2020
6.900.000₫ 03/12/2020
5.900.000₫ 24/11/2020

Combo Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10th (8GB - Màu Đen) và Bao da WELL BEGUN Màu Đỏ Đô - Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 3.008.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.008.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 3.290.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 2.947.000₫ 11/01/2021
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.008.000₫ 14/01/2021
2.947.000₫ 11/01/2021
3.008.000₫ 05/01/2021
3.010.000₫ 27/12/2020
3.030.000₫ 09/12/2020

Máy đọc sách Amazon Kindle Oasis 2 - dung lượng 32gb - Chính hãng Amazon - Hàng nhập khẩu, Kindle

Giá: 5.650.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.650.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 5.650.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 5.366.000₫ 08/12/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.650.000₫ 11/12/2020
5.366.000₫ 08/12/2020
5.650.000₫ 11/09/2020
5.426.000₫ 08/09/2020
5.594.000₫ 02/09/2020

Máy đọc sách All New Kindle Bản đặc biệt 8GB - Hàng nhập khẩu, Amazon

Giá: 1.985.000
Kể từ 16/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.985.000₫ 16/01/2021
Giá cao nhất 2.099.000₫ 22/11/2020
Giá thấp nhất 1.970.000₫ 29/12/2020
Kể từ 22/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.985.000₫ 13/01/2021
1.989.000₫ 07/01/2021
1.990.000₫ 01/01/2021
1.970.000₫ 29/12/2020
1.990.000₫ 26/12/2020

Máy đọc sách Kindle Paperwhite gen 4 (10th) - Hàng nhập khẩu, Amazon

Giá: 2.849.000
Kể từ 16/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.849.000₫ 16/01/2021
Giá cao nhất 2.950.000₫ 13/11/2020
Giá thấp nhất 2.849.000₫ 07/12/2020
Kể từ 13/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.849.000₫ 07/12/2020
2.899.000₫ 16/11/2020
2.950.000₫ 13/11/2020

Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10 - Hàng Mỹ, Kindle

Giá: 2.850.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.850.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 3.150.000₫ 05/09/2020
Giá thấp nhất 2.750.000₫ 08/01/2021
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.850.000₫ 11/01/2021
2.750.000₫ 08/01/2021
2.949.000₫ 02/01/2021
2.850.000₫ 27/12/2020
2.756.000₫ 24/12/2020

Máy Đọc Sách Kindle Gen 10 - 2019 (4GB) - Hàng Nhập Khẩu, Kindle

Giá: 1.985.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.985.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 2.149.000₫ 28/09/2020
Giá thấp nhất 1.985.000₫ 11/01/2021
Kể từ 28/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.985.000₫ 11/01/2021
2.099.000₫ 27/12/2020
1.990.000₫ 06/12/2020
2.099.000₫ 03/11/2020
2.149.000₫ 13/10/2020

Máy đọc sách All-new Kindle Kids Edition - Hàng nhập khẩu, Amazon

Giá: 2.290.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.290.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 2.990.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 2.290.000₫ 11/12/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.290.000₫ 11/12/2020
2.540.000₫ 02/12/2020
2.490.000₫ 17/11/2020
2.540.000₫ 05/11/2020
2.590.000₫ 01/11/2020

Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite 2018 (7th) - 4Gb - Refurbished - Hàng nhập khẩu, Amazon

Giá: 2.090.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.090.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 2.099.000₫ 04/11/2020
Giá thấp nhất 2.048.000₫ 12/12/2020
Kể từ 04/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.090.000₫ 18/12/2020
2.089.000₫ 15/12/2020
2.048.000₫ 12/12/2020
2.089.000₫ 09/12/2020
2.090.000₫ 15/11/2020

Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10 - 2019 - Hàng Nhập Khẩu, Kindle

Giá: 2.815.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.815.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 3.390.000₫ 06/12/2020
Giá thấp nhất 2.750.000₫ 30/11/2020
Kể từ 04/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.815.000₫ 14/01/2021
2.890.000₫ 15/12/2020
3.380.000₫ 12/12/2020
3.390.000₫ 06/12/2020
2.890.000₫ 03/12/2020

Máy đọc sách Amazon Kindle Paperwhite 4 Gen 10 (2019) - Hàng nhập khẩu, Kindle

Giá: 2.989.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.989.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 3.850.000₫ 01/01/2021
Giá thấp nhất 2.839.000₫ 08/12/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.989.000₫ 05/01/2021
3.850.000₫ 01/01/2021
2.989.000₫ 11/12/2020
2.839.000₫ 08/12/2020
2.989.000₫ 25/10/2020

Máy Đọc Sách All New Kindle 2019 (10th) – Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 2.099.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.099.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 2.350.000₫ 13/10/2020
Giá thấp nhất 2.099.000₫ 26/11/2020
Kể từ 07/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.099.000₫ 24/12/2020
2.149.000₫ 21/12/2020
2.099.000₫ 06/12/2020
2.149.000₫ 02/12/2020
2.099.000₫ 26/11/2020

Máy đọc sách Kobo Clara HD 8GB đen, 6 inch, có đèn cam - Hàng nhập khẩu, Kobo

Giá: 3.249.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.249.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 3.800.000₫ 18/11/2020
Giá thấp nhất 3.249.000₫ 08/01/2021
Kể từ 18/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.249.000₫ 08/01/2021
3.349.000₫ 15/12/2020
3.490.000₫ 03/12/2020
3.349.000₫ 27/11/2020
3.800.000₫ 18/11/2020

Máy đọc sách Kindle PaperWhite Gen 4 (10th) - Bản 8GB 2019 - Hàng chính hãng, Kindle

Giá: 2.890.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.890.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 3.190.000₫ 03/11/2020
Giá thấp nhất 2.890.000₫ 02/12/2020
Kể từ 28/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.890.000₫ 02/12/2020
2.950.000₫ 26/11/2020
2.990.000₫ 23/11/2020
3.030.000₫ 17/11/2020
3.050.000₫ 08/11/2020

Máy đọc sách Kindle PaperWhite 2018 gen 4 (10th) - Bản 32 GB - Hàng chính hãng, Kindle

Giá: 3.490.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.490.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 3.690.000₫ 03/11/2020
Giá thấp nhất 3.250.000₫ 29/11/2020
Kể từ 07/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.490.000₫ 14/01/2021
3.390.000₫ 11/01/2021
3.490.000₫ 08/01/2021
3.390.000₫ 02/12/2020
3.250.000₫ 29/11/2020

Máy Đọc Sách Kindle PaperWhite Gen 10 - 2019 (32GB) - Hàng Nhập Khẩu, Kindle

Giá: 3.850.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.850.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 3.850.000₫ 01/11/2020
Giá thấp nhất 3.657.000₫ 08/12/2020
Kể từ 25/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.850.000₫ 11/12/2020
3.657.000₫ 08/12/2020
3.850.000₫ 23/11/2020
3.800.000₫ 17/11/2020
3.850.000₫ 01/11/2020

Máy Đọc Sách Likebook Mimas - Hàng chính hãng, Likebook

Giá: 9.490.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.490.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 9.490.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 8.990.000₫ 26/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.490.000₫ 02/11/2020
8.990.000₫ 26/10/2020
9.490.000₫ 18/08/2020

Máy Đọc Sách Likebook Alita - Hàng chính hãng, Likebook

Giá: 11.490.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.490.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 11.490.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 10.990.000₫ 26/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.490.000₫ 02/11/2020
10.990.000₫ 26/10/2020
11.490.000₫ 18/08/2020

Máy Đọc Sách Boox Nova 2 - Hàng Chính Hãng, Onyx Boox

Giá: 8.790.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.790.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 8.790.000₫ 18/12/2020
Giá thấp nhất 7.890.000₫ 29/11/2020
Kể từ 01/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.790.000₫ 27/12/2020
8.090.000₫ 24/12/2020
8.790.000₫ 18/12/2020
8.088.088₫ 02/12/2020
7.890.000₫ 29/11/2020

Máy Đọc Sách Likebook Muses - Hàng chính hãng, Likebook

Giá: 6.590.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.590.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 6.590.000₫ 01/09/2020
Giá thấp nhất 5.990.000₫ 29/11/2020
Kể từ 01/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.590.000₫ 02/12/2020
5.990.000₫ 29/11/2020
6.590.000₫ 11/11/2020
6.190.000₫ 08/11/2020
6.590.000₫ 03/11/2020

Máy đọc sách Kindle Paperwhite gen 4 (10th) - Hàng nhập khẩu, OEM

Giá: 2.989.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.989.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 2.990.000₫ 24/11/2020
Giá thấp nhất 2.750.000₫ 24/12/2020
Kể từ 04/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.989.000₫ 14/01/2021
2.990.000₫ 27/12/2020
2.750.000₫ 24/12/2020
2.990.000₫ 24/11/2020
2.950.000₫ 12/11/2020

Máy Đọc Sách Likebook Mars - Hàng chính hãng, Likebook

Giá: 4.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 4.990.000₫ 01/09/2020
Giá thấp nhất 4.790.000₫ 10/09/2020
Kể từ 01/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.990.000₫ 02/12/2020
4.890.000₫ 29/11/2020
4.990.000₫ 11/11/2020
4.890.000₫ 08/11/2020
4.990.000₫ 13/09/2020

Máy tính bảng Kindle Fire HD8 Plus 2020 - Ram 3Gb - 32Gb - Hàng nhập khẩu, Amazon

Giá: 2.490.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.490.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 2.690.000₫ 26/10/2020
Giá thấp nhất 2.490.000₫ 05/12/2020
Kể từ 18/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.490.000₫ 05/12/2020
2.524.000₫ 02/12/2020
2.690.000₫ 29/11/2020
2.649.900₫ 20/11/2020
2.549.900₫ 06/11/2020

Máy đọc sách Kindle for kids - 2019, Amazon

Giá: 2.190.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.190.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 2.550.000₫ 04/11/2020
Giá thấp nhất 2.090.000₫ 05/01/2021
Kể từ 04/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.190.000₫ 08/01/2021
2.090.000₫ 05/01/2021
2.190.000₫ 02/01/2021
2.290.000₫ 03/12/2020
2.540.000₫ 30/11/2020

Máy đọc sách Kindle Oasis 3 (2019) - Amazon - Hàng nhập khẩu, Kindle

Giá: 7.580.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 7.580.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 7.580.000₫ 14/01/2021
Giá thấp nhất 6.644.000₫ 09/12/2020
Kể từ 04/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

7.580.000₫ 14/01/2021
6.644.000₫ 11/01/2021
6.780.000₫ 15/12/2020
6.644.000₫ 09/12/2020
6.780.000₫ 06/12/2020

Máy Đọc Sách Boox Note Plus (Note+) - Hàng Nhập Khẩu, BOOX

Giá: 11.490.000
Kể từ 16/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.490.000₫ 16/01/2021
Giá cao nhất 11.490.000₫ 13/11/2020
Giá thấp nhất 11.490.000₫ 13/11/2020
Kể từ 13/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.490.000₫ 13/11/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0