Lịch sử giá deal máy đọc sách liên tục cập nhật

Combo Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10th (8GB - Màu Đen) và Bao da WELL BEGUN Màu Ghi Xám - Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 3.290.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.290.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 3.290.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 3.290.000₫ 10/09/2020
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.290.000₫ 10/09/2020

Combo Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite 4 Gen 10 (8GB - Màu Đen - Hàng nhập khẩu) và Bao Da WELL BEGUN, Kindle

Giá: 3.290.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.290.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 3.290.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 3.290.000₫ 10/09/2020
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.290.000₫ 10/09/2020

Combo Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10th (8GB - Màu Đen) và Bao da WELL BEGUN Màu vàng - Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 3.290.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.290.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 3.290.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 3.290.000₫ 10/09/2020
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.290.000₫ 10/09/2020

Máy đọc sách Amazon Kindle Oasis 2 - dung lượng 32gb - Chính hãng Amazon - Hàng nhập khẩu, Kindle

Giá: 5.650.000
Kể từ 27/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.650.000₫ 27/09/2020
Giá cao nhất 5.650.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 5.426.000₫ 08/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.650.000₫ 11/09/2020
5.426.000₫ 08/09/2020
5.594.000₫ 02/09/2020
5.650.000₫ 18/08/2020

Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10 - 2019 - Hàng Nhập Khẩu, Kindle

Giá: 2.850.000
Kể từ 27/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.850.000₫ 27/09/2020
Giá cao nhất 3.190.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 2.810.000₫ 24/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.850.000₫ 27/09/2020
2.980.000₫ 17/09/2020
2.910.000₫ 14/09/2020
2.985.000₫ 11/09/2020
2.990.000₫ 08/09/2020

Combo Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10th (8GB - Màu Đen) và Bao da WELL BEGUN Màu Đỏ Đô - Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 3.290.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.290.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 3.290.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 3.290.000₫ 10/09/2020
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.290.000₫ 10/09/2020

Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10 - Hàng Mỹ, Kindle

Giá: 2.900.000
Kể từ 27/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.900.000₫ 27/09/2020
Giá cao nhất 3.150.000₫ 05/09/2020
Giá thấp nhất 2.790.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.900.000₫ 21/09/2020
2.990.000₫ 11/09/2020
3.150.000₫ 05/09/2020
3.100.000₫ 02/09/2020
2.990.000₫ 30/08/2020

Máy Đọc Sách Kindle Gen 10 - 2019 (4GB) - Hàng Nhập Khẩu, Kindle

Giá: 2.149.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.149.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 2.149.000₫ 28/09/2020
Giá thấp nhất 2.149.000₫ 28/09/2020
Kể từ 28/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.149.000₫ 28/09/2020

Máy đọc sách Amazon Kindle Paperwhite 4 Gen 10 (2019) - Hàng nhập khẩu, Kindle

Giá: 2.989.000
Kể từ 26/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.989.000₫ 26/09/2020
Giá cao nhất 3.190.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 2.989.000₫ 20/09/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.989.000₫ 20/09/2020
3.190.000₫ 14/09/2020

Máy Đọc Sách All New Kindle 2019 (10th) – Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 2.249.000
Kể từ 26/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.249.000₫ 26/09/2020
Giá cao nhất 2.249.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 2.249.000₫ 14/09/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.249.000₫ 14/09/2020

Máy tính bảng Kindle Fire HD8 Model 2020 - 32GB - Hàng nhập khẩu, Amazon

Giá: 2.290.000
Kể từ 26/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.290.000₫ 26/09/2020
Giá cao nhất 2.490.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 2.290.000₫ 17/09/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.290.000₫ 17/09/2020
2.490.000₫ 14/09/2020

Máy đọc sách Kindle PaperWhite Gen 4 (10th) - Bản 8GB 2019 - Hàng chính hãng, Kindle

Giá: 3.050.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.050.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 3.050.000₫ 28/09/2020
Giá thấp nhất 3.050.000₫ 28/09/2020
Kể từ 28/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.050.000₫ 28/09/2020

Máy đọc sách All-new Kindle Kids Edition - Hàng nhập khẩu, Amazon

Giá: 2.780.000
Kể từ 26/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.780.000₫ 26/09/2020
Giá cao nhất 2.990.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 2.780.000₫ 17/09/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.780.000₫ 17/09/2020
2.990.000₫ 14/09/2020

Máy đọc sách All New Kindle Bản đặc biệt 8GB - Hàng nhập khẩu, Amazon

Giá: 2.690.000
Kể từ 26/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.690.000₫ 26/09/2020
Giá cao nhất 2.690.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 2.690.000₫ 14/09/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.690.000₫ 14/09/2020

Máy Tính Bảng Kindle Fire HD8 (8th) 16GB (2019) - Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 2.499.000
Kể từ 27/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.499.000₫ 27/09/2020
Giá cao nhất 2.499.000₫ 05/09/2020
Giá thấp nhất 2.499.000₫ 05/09/2020
Kể từ 05/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.499.000₫ 05/09/2020

Máy Đọc Sách Likebook Mimas - Hàng chính hãng, Likebook

Giá: 9.490.000
Kể từ 27/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.490.000₫ 27/09/2020
Giá cao nhất 9.490.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 9.490.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.490.000₫ 18/08/2020

Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite 2018 (7th) - 4Gb - Refurbished - Hàng nhập khẩu, Amazon

Giá: 2.390.000
Kể từ 26/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.390.000₫ 26/09/2020
Giá cao nhất 2.390.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 2.390.000₫ 14/09/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.390.000₫ 14/09/2020

Máy Đọc Sách Likebook Alita - Hàng chính hãng, Likebook

Giá: 11.490.000
Kể từ 27/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.490.000₫ 27/09/2020
Giá cao nhất 11.490.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 11.490.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.490.000₫ 18/08/2020

Máy Đọc Sách Likebook Muses - Hàng chính hãng, Likebook

Giá: 6.590.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.590.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 6.590.000₫ 01/09/2020
Giá thấp nhất 6.490.000₫ 10/09/2020
Kể từ 01/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.590.000₫ 13/09/2020
6.490.000₫ 10/09/2020
6.590.000₫ 01/09/2020

Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite 2018 (7th) - Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 2.790.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.790.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 2.850.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 2.790.000₫ 13/09/2020
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.790.000₫ 13/09/2020
2.850.000₫ 10/09/2020

Máy Đọc Sách Likebook Mars - Hàng chính hãng, Likebook

Giá: 4.990.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.990.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 4.990.000₫ 01/09/2020
Giá thấp nhất 4.790.000₫ 10/09/2020
Kể từ 01/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.990.000₫ 13/09/2020
4.790.000₫ 10/09/2020
4.990.000₫ 01/09/2020

Máy đọc sách Kindle Oasis 3 (2019) - Amazon - Hàng nhập khẩu, Kindle

Giá: 6.788.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.788.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 6.788.000₫ 28/09/2020
Giá thấp nhất 6.788.000₫ 28/09/2020
Kể từ 28/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.788.000₫ 28/09/2020

Máy tính bảng Kindle Fire HD8 Plus 2020 - Ram 3Gb - 32Gb - Hàng nhập khẩu, Amazon

Giá: 2.690.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.690.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 2.690.000₫ 28/09/2020
Giá thấp nhất 2.690.000₫ 28/09/2020
Kể từ 28/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.690.000₫ 28/09/2020

Máy Đọc Sách Boox Nova 2 - Hàng Chính Hãng, Onyx Boox

Giá: 8.590.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.590.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 8.590.000₫ 01/09/2020
Giá thấp nhất 8.504.000₫ 04/09/2020
Kể từ 01/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.590.000₫ 10/09/2020
8.504.000₫ 04/09/2020
8.590.000₫ 01/09/2020

Máy Đọc Sách Onyx Boox Poke 2 - Hàng Chính Hãng, Onyx Boox

Giá: 4.890.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.890.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 4.890.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 4.890.000₫ 10/09/2020
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.890.000₫ 10/09/2020

Máy đọc sách Onyx Boox Note 2 - HÀNG CHÍNH HÃNG, Onyx Boox

Giá: 13.590.000
Kể từ 27/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 13.590.000₫ 27/09/2020
Giá cao nhất 13.590.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 13.590.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

13.590.000₫ 18/08/2020

Máy Đọc Sách Boox Max 3 - Đen - Hàng Chính Hãng, Onyx Boox

Giá: 19.790.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.790.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 19.790.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 19.790.000₫ 19/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.790.000₫ 19/09/2020

Máy đọc sách Kindle for kids - 2019, Amazon

Giá: 2.749.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.749.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 2.749.000₫ 28/09/2020
Giá thấp nhất 2.749.000₫ 28/09/2020
Kể từ 28/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.749.000₫ 28/09/2020

Máy Đọc Sách Kobo Forma - Bản 32GB - Hàng Nhập Khẩu, Kobo

Giá: 8.686.000
Kể từ 26/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.686.000₫ 26/09/2020
Giá cao nhất 8.686.000₫ 23/09/2020
Giá thấp nhất 8.686.000₫ 23/09/2020
Kể từ 23/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.686.000₫ 23/09/2020

Máy Đọc Sách Boox Note Plus (Note+) - Hàng Nhập Khẩu, BOOX

Giá: 13.490.000
Kể từ 28/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 13.490.000₫ 28/09/2020
Giá cao nhất 13.490.000₫ 28/09/2020
Giá thấp nhất 13.490.000₫ 28/09/2020
Kể từ 28/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

13.490.000₫ 28/09/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0