Lịch sử giá deal máy lạnh liên tục cập nhật

Máy lạnh mini, OEM

Giá: 199.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 199.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 199.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 199.000₫ 14/09/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

199.000₫ 14/09/2020

Máy Lạnh Inverter Aqua AQA-KCHV9D (1.0HP) - Hàng Chính Hãng, Aqua

Giá: 6.790.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.790.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 6.990.000₫ 24/08/2020
Giá thấp nhất 6.789.000₫ 08/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.790.000₫ 14/09/2020
6.990.000₫ 11/09/2020
6.789.000₫ 08/09/2020
6.990.000₫ 24/08/2020
6.899.000₫ 18/08/2020

Máy Lạnh Inverter Aqua AQA-KCHV12D (1.5HP) - Hàng Chính Hãng, Aqua

Giá: 8.290.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.290.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 8.490.000₫ 21/08/2020
Giá thấp nhất 8.234.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.290.000₫ 14/09/2020
8.490.000₫ 21/08/2020
8.234.000₫ 18/08/2020

Máy lạnh Casper 2.0 HP EC-18TL22 - Hàng chính hãng, Casper

Giá: 9.499.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.499.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 9.650.000₫ 05/09/2020
Giá thấp nhất 9.499.000₫ 08/09/2020
Kể từ 05/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.499.000₫ 08/09/2020
9.650.000₫ 05/09/2020

Máy lạnh Daikin Inverter 1 Hp FTKC25UAVMV - Hàng chính hãng, DAIKIN

Giá: 9.890.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.890.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 9.990.000₫ 05/09/2020
Giá thấp nhất 9.550.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.890.000₫ 17/09/2020
9.990.000₫ 05/09/2020
9.550.000₫ 30/08/2020
9.590.000₫ 24/08/2020
9.550.000₫ 18/08/2020

Máy lạnh Daikin Inverter 1 Hp FTKC25UAVMV Tặng Ê Ke Treo Máy Lạnh - Hàng chính hãng, DAIKIN

Giá: 9.990.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.990.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 10.190.000₫ 05/09/2020
Giá thấp nhất 9.690.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.990.000₫ 17/09/2020
10.190.000₫ 05/09/2020
9.690.000₫ 30/08/2020
9.790.000₫ 24/08/2020
9.690.000₫ 18/08/2020

Máy làm mát Ninja i XL hàng chính hàng SYMPHONY, Symphony

Giá: 2.000.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.000.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 2.000.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 2.000.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.000.000₫ 18/08/2020

Máy Làm Mát Symphony Hicool I hàng chính hãng SYMPHONY, Symphony

Giá: 3.450.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.450.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 3.450.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 3.450.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.450.000₫ 18/08/2020

Máy lạnh Casper Wifi Inverter 1.5 Hp GC-12TL25 - Hàng chính hãng, Casper

Giá: 7.750.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 7.750.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 7.750.000₫ 24/08/2020
Giá thấp nhất 7.539.000₫ 05/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

7.750.000₫ 23/09/2020
7.699.000₫ 20/09/2020
7.750.000₫ 11/09/2020
7.539.000₫ 05/09/2020
7.750.000₫ 24/08/2020

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10TYHYCWKNSV - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 7.790.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 7.790.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 7.790.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 7.790.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

7.790.000₫ 18/08/2020

Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12TL32 - Hàng chính hãng, Casper

Giá: 5.849.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.849.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 6.190.000₫ 24/08/2020
Giá thấp nhất 5.849.000₫ 23/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.849.000₫ 23/09/2020
5.869.000₫ 02/09/2020
6.140.000₫ 30/08/2020
6.190.000₫ 24/08/2020
6.069.000₫ 18/08/2020

Máy lạnh Midea 1.5 HP MSAF-13CRN8 - Hàng Chính Hãng, Midea

Giá: 5.990.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.990.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 5.990.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 5.990.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.990.000₫ 18/08/2020

Máy lạnh Casper Inverter 1.5 Hp GC-12TL32 - Hàng chính hãng, Casper

Giá: 7.290.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 7.290.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 7.380.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 7.270.000₫ 05/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

7.290.000₫ 17/09/2020
7.270.000₫ 05/09/2020
7.380.000₫ 18/08/2020

Máy lạnh Casper Inverter 1.5 HP IC-12TL32 - HÀNG CHÍNH HÃNG, Casper

Giá: 7.299.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 7.299.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 7.399.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 7.189.000₫ 05/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

7.299.000₫ 23/09/2020
7.350.000₫ 17/09/2020
7.340.000₫ 11/09/2020
7.189.000₫ 05/09/2020
7.350.000₫ 02/09/2020

Máy sưởi gốm Rapido RCH 2000M - Hàng chính hãng, Rapido

Giá: 1.050.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.050.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 1.050.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 1.050.000₫ 10/09/2020
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.050.000₫ 10/09/2020

Máy sưởi gốm Rapido RCH 2000D - Hàng chính hãng, Rapido

Giá: 1.030.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.030.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 1.050.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 1.030.000₫ 17/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.030.000₫ 17/09/2020
1.050.000₫ 18/08/2020

Máy lạnh Casper 1 HP SC-09TL32 - HÀNG CHÍNH HÃNG, Casper

Giá: 4.689.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.689.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 4.770.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 4.689.000₫ 23/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.689.000₫ 23/09/2020
4.699.000₫ 17/09/2020
4.710.000₫ 05/09/2020
4.730.000₫ 02/09/2020
4.740.000₫ 30/08/2020

Máy lạnh Frost Cool 1 HP AQA-KCRV9N - HÀNG CHÍNH HÃNG, Aqua

Giá: 6.390.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.390.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 6.490.000₫ 24/08/2020
Giá thấp nhất 6.290.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.390.000₫ 30/08/2020
6.490.000₫ 24/08/2020
6.290.000₫ 18/08/2020

Điều Hòa Electrolux Inverter 9000 BTU ESV09CRO-D1, Electrolux

Giá: 6.390.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.390.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 6.590.000₫ 11/09/2020
Giá thấp nhất 6.369.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.390.000₫ 14/09/2020
6.590.000₫ 11/09/2020
6.369.000₫ 18/08/2020

Máy lạnh Gree Inverter 2 hp GWC18FD-K6D9A1W - Hàng chính hãng, Gree

Giá: 12.890.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 12.890.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 12.890.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 12.890.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

12.890.000₫ 18/08/2020

Máy Lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRO-D1, Electrolux

Giá: 7.590.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 7.590.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 7.659.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 7.499.000₫ 02/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

7.590.000₫ 14/09/2020
7.599.000₫ 11/09/2020
7.569.000₫ 08/09/2020
7.659.000₫ 05/09/2020
7.499.000₫ 02/09/2020

Máy lạnh Casper 2 hp SC-18TL32 - HÀNG CHÍNH HÃNG, Casper

Giá: 9.399.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.399.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 9.470.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 9.399.000₫ 22/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.399.000₫ 22/09/2020
9.470.000₫ 19/09/2020

Điều Hòa 2 Chiều Casper 9000 BTU EH-09TL22, Casper

Giá: 4.990.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.990.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 4.990.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 4.990.000₫ 14/09/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.990.000₫ 14/09/2020

Máy lạnh Casper 1 HP IC-09TL32 - HÀNG CHÍNH HÃNG, Casper

Giá: 5.950.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.950.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 5.950.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 5.950.000₫ 19/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.950.000₫ 19/09/2020

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKA35UAVMV - Hàng Chính Hãng, DAIKIN

Giá: 11.420.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.420.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 11.470.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 11.420.000₫ 17/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.420.000₫ 17/09/2020
11.429.000₫ 30/08/2020
11.449.000₫ 24/08/2020
11.440.000₫ 21/08/2020
11.470.000₫ 18/08/2020

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKA25UAVMV - Hàng Chính Hãng, DAIKIN

Giá: 9.590.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.590.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 9.590.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 9.590.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.590.000₫ 18/08/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0