Lịch sử giá deal máy tính bảng liên tục cập nhật

Mày tính bảng Samsung Galaxy Tab S6 (6GB/128GB) - Hàng chính hãng, Samsung

Giá: 18.500.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 18.500.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 18.500.000₫ 11/12/2020
Giá thấp nhất 13.490.000₫ 26/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

18.500.000₫ 23/12/2020
14.790.000₫ 20/12/2020
18.500.000₫ 11/12/2020
13.490.000₫ 26/11/2020
13.566.000₫ 23/11/2020

iPad 10.2 Inch WiFi 32GB (Gen 8) New 2020 - Hàng Chính Hãng, Apple

Giá: 8.490.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.490.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 8.650.000₫ 11/11/2020
Giá thấp nhất 8.490.000₫ 26/11/2020
Kể từ 11/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.490.000₫ 20/12/2020
8.499.000₫ 14/12/2020
8.490.000₫ 05/12/2020
8.499.000₫ 02/12/2020
8.490.000₫ 26/11/2020

iPad Pro 11 inch (2020) Wifi - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 20.490.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 20.490.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 22.990.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 20.450.000₫ 11/12/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

20.490.000₫ 26/12/2020
20.450.000₫ 23/12/2020
20.490.000₫ 14/12/2020
20.450.000₫ 11/12/2020
20.490.000₫ 26/11/2020

Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab A8 8" T295 (2019) - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 3.690.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.690.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 3.690.000₫ 08/01/2021
Giá thấp nhất 2.990.000₫ 08/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.690.000₫ 08/01/2021
2.990.000₫ 04/01/2021
3.290.000₫ 29/12/2020
3.490.000₫ 17/12/2020
3.550.000₫ 29/11/2020

iPad 10.2 Inch WiFi 32GB (Gen 8) New 2020 - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 8.750.000
Kể từ 16/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.750.000₫ 16/01/2021
Giá cao nhất 8.750.000₫ 20/11/2020
Giá thấp nhất 8.250.000₫ 11/12/2020
Kể từ 20/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.750.000₫ 14/12/2020
8.250.000₫ 11/12/2020
8.750.000₫ 20/11/2020

iPad Mini 5 Wi-Fi 64GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 8.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 9.790.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 8.990.000₫ 26/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.990.000₫ 26/11/2020
9.290.000₫ 14/11/2020
9.250.000₫ 11/11/2020
9.290.000₫ 24/10/2020
9.250.000₫ 16/10/2020

iPad Air 10.9 Wi-Fi 64GB New 2020 - Hàng Chính Hãng, Apple

Giá: 15.490.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.490.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 15.490.000₫ 11/11/2020
Giá thấp nhất 15.490.000₫ 11/11/2020
Kể từ 11/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.490.000₫ 11/11/2020

iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 9.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 9.990.000₫ 23/12/2020
Giá thấp nhất 7.490.000₫ 17/12/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.990.000₫ 23/12/2020
7.490.000₫ 17/12/2020
7.990.000₫ 08/12/2020
8.190.000₫ 17/11/2020
8.490.000₫ 11/11/2020

iPad 10.2 Inch WiFi 128GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 9.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 10.990.000₫ 07/10/2020
Giá thấp nhất 9.950.000₫ 08/01/2021
Kể từ 07/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.990.000₫ 11/01/2021
9.950.000₫ 08/01/2021
9.990.000₫ 17/12/2020
10.490.000₫ 11/11/2020
10.690.000₫ 27/10/2020

iPad 10.2 Inch WiFi 128GB (Gen 8) New 2020 - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 11.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 12.490.000₫ 17/10/2020
Giá thấp nhất 11.490.000₫ 11/12/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.990.000₫ 01/01/2021
11.490.000₫ 11/12/2020
11.990.000₫ 24/10/2020
12.490.000₫ 17/10/2020

Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P615N) - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 8.390.000
Kể từ 15/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.390.000₫ 15/01/2021
Giá cao nhất 9.190.000₫ 15/11/2020
Giá thấp nhất 7.890.000₫ 25/12/2020
Kể từ 15/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.390.000₫ 06/01/2021
7.990.000₫ 28/12/2020
7.890.000₫ 25/12/2020
9.190.000₫ 15/11/2020

iPad Pro 11 inch Wifi 2020 - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 21.000.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 21.000.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 22.700.000₫ 11/01/2021
Giá thấp nhất 19.653.960₫ 11/12/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

21.000.000₫ 14/01/2021
22.700.000₫ 11/01/2021
20.700.000₫ 04/01/2021
22.400.000₫ 26/12/2020
21.499.000₫ 17/12/2020

iPad Air 10.9 Wi-Fi 256GB New 2020 - Hàng Chính Hãng, Apple

Giá: 18.990.000
Kể từ 15/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 18.990.000₫ 15/01/2021
Giá cao nhất 18.990.000₫ 15/11/2020
Giá thấp nhất 18.990.000₫ 15/11/2020
Kể từ 15/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

18.990.000₫ 15/11/2020

iPad Mini 5 Wi-Fi 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 10.400.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 10.400.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 10.990.000₫ 01/01/2021
Giá thấp nhất 8.290.000₫ 05/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

10.400.000₫ 14/01/2021
10.990.000₫ 01/01/2021
9.499.000₫ 05/12/2020
10.299.000₫ 02/12/2020
9.499.000₫ 29/11/2020

iPad Pro 12.9 inch (2020) Wifi - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 24.990.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 24.990.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 28.490.000₫ 04/01/2021
Giá thấp nhất 24.990.000₫ 23/12/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

24.990.000₫ 07/01/2021
28.490.000₫ 04/01/2021
24.990.000₫ 23/12/2020
25.490.000₫ 20/12/2020
25.990.000₫ 23/11/2020

iPad Pro 11 inch (2020) Wifi Cellular - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 23.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 23.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 28.990.000₫ 18/10/2020
Giá thấp nhất 23.750.000₫ 24/12/2020
Kể từ 11/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

23.990.000₫ 30/12/2020
23.750.000₫ 24/12/2020
23.990.000₫ 20/12/2020
24.990.000₫ 23/11/2020
24.490.000₫ 20/11/2020

iPad Pro 11 inch (2018) 256GB Wifi Cellular - Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 19.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 23.990.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 19.990.000₫ 26/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.990.000₫ 26/11/2020
21.990.000₫ 23/11/2020
21.490.000₫ 20/11/2020
21.990.000₫ 16/10/2020
22.990.000₫ 21/08/2020

iPad Pro 12.9 inch (2020) Wifi - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 23.300.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 23.300.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 27.499.000₫ 26/09/2020
Giá thấp nhất 22.178.440₫ 11/12/2020
Kể từ 23/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

23.300.000₫ 13/01/2021
24.200.000₫ 10/01/2021
24.500.000₫ 01/01/2021
24.300.000₫ 23/12/2020
23.700.000₫ 20/12/2020

iPad 10.2 Inch WiFi/Cellular 128GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 12.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 12.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 13.990.000₫ 07/10/2020
Giá thấp nhất 12.990.000₫ 24/12/2020
Kể từ 07/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

12.990.000₫ 24/12/2020
13.490.000₫ 11/11/2020
13.690.000₫ 27/10/2020
13.990.000₫ 18/10/2020
13.950.000₫ 12/10/2020

Máy Tính Bảng Kindle Fire HD10(9th) 32GB (2019) - Hàng Nhập Khẩu - Balck, Amazon

Giá: 3.199.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.199.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 3.299.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 3.193.000₫ 26/11/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.199.000₫ 10/01/2021
3.245.000₫ 26/12/2020
3.249.000₫ 20/12/2020
3.290.000₫ 08/12/2020
3.249.000₫ 02/12/2020

Combo Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10 (8GB - Màu Đen) và Bao da WELL BEGUN - Hàng nhập khẩu, Kindle

Giá: 3.005.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.005.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 3.190.000₫ 06/11/2020
Giá thấp nhất 3.005.000₫ 08/01/2021
Kể từ 06/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.005.000₫ 08/01/2021
3.009.000₫ 30/12/2020
3.019.000₫ 24/12/2020
3.109.000₫ 05/12/2020
3.059.000₫ 02/12/2020

iPad Pro 12.9 inch (2018) 512GB Wifi Cellular - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 22.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 22.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 26.490.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 22.950.000₫ 08/01/2021
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

22.990.000₫ 14/01/2021
22.950.000₫ 08/01/2021
23.490.000₫ 04/01/2021
22.990.000₫ 26/11/2020
25.490.000₫ 23/11/2020

Máy Tính Bảng Samsung Galaxy A 8 Plus (Có S Pen) - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 4.990.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.990.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 6.990.000₫ 24/10/2020
Giá thấp nhất 4.990.000₫ 13/01/2021
Kể từ 24/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.990.000₫ 13/01/2021
6.990.000₫ 24/10/2020

Máy Tính Bảng Kindle Fire 7 (9th) 16GB ( 2019) Black- Hàng nhập Khẩu, Amazon

Giá: 1.349.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.349.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 1.349.000₫ 24/10/2020
Giá thấp nhất 1.300.000₫ 26/11/2020
Kể từ 24/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.349.000₫ 11/12/2020
1.322.000₫ 08/12/2020
1.349.000₫ 29/11/2020
1.300.000₫ 26/11/2020
1.349.000₫ 24/10/2020

iPad 10.2 Inch WiFi 128GB (gen 8) New 2020 - Hàng Chính Hãng, Apple

Giá: 10.990.000
Kể từ 16/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 10.990.000₫ 16/01/2021
Giá cao nhất 10.990.000₫ 23/11/2020
Giá thấp nhất 10.950.000₫ 20/11/2020
Kể từ 20/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

10.990.000₫ 29/12/2020
10.950.000₫ 23/12/2020
10.990.000₫ 23/11/2020
10.950.000₫ 20/11/2020

iPad 10.2 Inch WiFi + Cellular 32GB (gen 8) New 2020 - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 10.990.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 10.990.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 12.690.000₫ 28/10/2020
Giá thấp nhất 10.990.000₫ 12/12/2020
Kể từ 28/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

10.990.000₫ 12/12/2020
12.690.000₫ 28/10/2020

iPad Air 10.9 Wi-Fi 64GB New 2020 - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 15.490.000
Kể từ 16/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.490.000₫ 16/01/2021
Giá cao nhất 15.490.000₫ 20/11/2020
Giá thấp nhất 15.490.000₫ 20/11/2020
Kể từ 20/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.490.000₫ 20/11/2020

Máy Tính Bảng Masstel Tab 8 – Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 1.490.000
Kể từ 13/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.490.000₫ 13/01/2021
Giá cao nhất 1.490.000₫ 11/11/2020
Giá thấp nhất 1.490.000₫ 11/11/2020
Kể từ 11/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.490.000₫ 11/11/2020

iPad 10.2 Inch WiFi + Cellular 32GB (Gen 8) New 2020 - Hàng Chính Hãng, Apple

Giá: 11.990.000
Kể từ 16/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.990.000₫ 16/01/2021
Giá cao nhất 11.990.000₫ 23/11/2020
Giá thấp nhất 11.950.000₫ 20/11/2020
Kể từ 20/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.990.000₫ 23/11/2020
11.950.000₫ 20/11/2020

Máy Tính Bảng Masstel Tab 7 – Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 1.400.000
Kể từ 14/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.400.000₫ 14/01/2021
Giá cao nhất 1.400.000₫ 15/12/2020
Giá thấp nhất 949.000₫ 10/09/2020
Kể từ 22/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.400.000₫ 15/12/2020
1.290.000₫ 19/09/2020
990.000₫ 16/09/2020
949.000₫ 10/09/2020
1.090.000₫ 04/09/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0