Lịch sử giá deal máy tính bảng liên tục cập nhật

Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab A8 8" T295 (2019) - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 2.990.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.990.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 3.550.000₫ 02/09/2020
Giá thấp nhất 2.990.000₫ 08/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.990.000₫ 23/09/2020
3.190.000₫ 20/09/2020
2.990.000₫ 08/09/2020
3.050.000₫ 05/09/2020
3.550.000₫ 02/09/2020

iPad Air 10.5 Wi-Fi 64GB New 2019 - Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 12.990.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 12.990.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 12.990.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 12.950.000₫ 20/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

12.990.000₫ 23/09/2020
12.950.000₫ 20/09/2020
12.990.000₫ 18/08/2020

iPad Pro 11 inch (2020) Wifi - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 21.490.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 21.490.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 22.990.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 20.990.000₫ 05/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

21.490.000₫ 08/09/2020
20.990.000₫ 05/09/2020
21.990.000₫ 24/08/2020
22.990.000₫ 18/08/2020

iPad Mini 5 Wi-Fi 64GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 9.490.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.490.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 9.790.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 9.450.000₫ 20/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.490.000₫ 23/09/2020
9.450.000₫ 20/09/2020
9.490.000₫ 05/09/2020
9.790.000₫ 18/08/2020

iPad Pro 11 inch Wifi 2020 - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 20.499.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 20.499.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 21.599.000₫ 27/08/2020
Giá thấp nhất 20.499.000₫ 23/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

20.499.000₫ 23/09/2020
20.699.000₫ 20/09/2020
20.799.000₫ 17/09/2020
21.099.000₫ 05/09/2020
21.499.000₫ 30/08/2020

Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P615N) - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 9.590.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.590.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 9.590.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 9.590.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.590.000₫ 18/08/2020

Máy Tính Bảng Masstel Tab 7 – Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 1.290.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.290.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 1.290.000₫ 01/09/2020
Giá thấp nhất 949.000₫ 10/09/2020
Kể từ 22/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.290.000₫ 19/09/2020
990.000₫ 16/09/2020
949.000₫ 10/09/2020
1.090.000₫ 04/09/2020
1.290.000₫ 01/09/2020

iPad Pro 12.9 inch (2018) 512GB Wifi Cellular - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 25.990.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 25.990.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 26.490.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 25.990.000₫ 11/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

25.990.000₫ 11/09/2020
26.490.000₫ 18/08/2020

Apple iPad Air 3 New 2019 Wifi - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 12.599.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 12.599.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 12.599.000₫ 11/09/2020
Giá thấp nhất 12.090.000₫ 21/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

12.599.000₫ 11/09/2020
12.399.000₫ 27/08/2020
12.090.000₫ 21/08/2020
12.299.000₫ 18/08/2020

iPad Pro 12.9 inch (2020) Wifi - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 27.990.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 27.990.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 27.990.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 27.990.000₫ 14/09/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

27.990.000₫ 14/09/2020

Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab A 8 Plus P205N 2019 - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 5.980.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.980.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 5.980.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 5.690.000₫ 07/09/2020
Kể từ 31/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.980.000₫ 10/09/2020
5.690.000₫ 07/09/2020
5.980.000₫ 31/08/2020

iPad Pro 11 inch (2018) 64GB Wifi Cellular - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 21.490.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 21.490.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 21.490.000₫ 13/09/2020
Giá thấp nhất 20.490.000₫ 22/08/2020
Kể từ 22/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

21.490.000₫ 13/09/2020
20.490.000₫ 22/08/2020

iPad Mini 5 Wi-Fi 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 9.390.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.390.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 9.590.000₫ 27/08/2020
Giá thấp nhất 9.370.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.390.000₫ 17/09/2020
9.590.000₫ 27/08/2020
9.370.000₫ 18/08/2020

Máy Tính Bảng Kindle Fire HD10(9th) 32GB (2019) - Hàng Nhập Khẩu - Balck, Amazon

Giá: 3.299.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.299.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 3.349.000₫ 05/09/2020
Giá thấp nhất 3.299.000₫ 11/09/2020
Kể từ 05/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.299.000₫ 11/09/2020
3.349.000₫ 05/09/2020

Máy Tính Bảng Masstel Tab 10 Pro - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 2.290.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.290.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 2.290.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 2.290.000₫ 14/09/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.290.000₫ 14/09/2020

iPad 10.2 Inch WiFi/Cellular 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 11.490.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.490.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 11.490.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 11.490.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.490.000₫ 18/08/2020

Mày tính bảng Samsung Galaxy Tab S6 (6GB/128GB) - Hàng chính hãng, Samsung

Giá: 15.990.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.990.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 15.990.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 15.990.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.990.000₫ 18/08/2020

Máy Tính Bảng Kindle Fire 7 (9th) 16GB ( 2019) Black- Hàng nhập Khẩu, Amazon

Giá: 1.349.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.349.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 1.349.000₫ 09/09/2020
Giá thấp nhất 1.349.000₫ 09/09/2020
Kể từ 09/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.349.000₫ 09/09/2020

iPad Mini 5 Wi-Fi 256GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 13.490.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 13.490.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 13.490.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 13.490.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

13.490.000₫ 18/08/2020

Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab A 8 Plus P205N 2019 - Hàng Chính Hãng (Đã Kích Hoạt) Bảo Hành 12 Tháng, Samsung

Giá: 5.450.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.450.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 5.690.000₫ 09/09/2020
Giá thấp nhất 5.450.000₫ 16/09/2020
Kể từ 09/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.450.000₫ 16/09/2020
5.690.000₫ 09/09/2020

iPad Pro 11 inch (2018) 256GB Wifi Cellular - Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 22.990.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 22.990.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 23.990.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 22.990.000₫ 21/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

22.990.000₫ 21/08/2020
23.990.000₫ 18/08/2020

Máy Tính Bảng Kindle Fire HD8 (8th) 16GB (2019) - Hàng Nhập Khẩu, Kindle

Giá: 2.499.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.499.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 2.499.000₫ 05/09/2020
Giá thấp nhất 2.499.000₫ 05/09/2020
Kể từ 05/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.499.000₫ 05/09/2020

iPad 10.2 Inch WiFi/Cellular 128GB New 2019 - Hàng Chính Hãng, Apple

Giá: 14.490.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.490.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 14.490.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 14.490.000₫ 19/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.490.000₫ 19/09/2020

Combo Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10 (8GB - Màu Đen) và Bao da WELL BEGUN - Hàng nhập khẩu, Kindle

Giá: 3.290.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.290.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 3.290.000₫ 23/09/2020
Giá thấp nhất 3.290.000₫ 23/09/2020
Kể từ 23/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.290.000₫ 23/09/2020

Máy Tính Bảng Kindle Fire 7 (9th) 16GB ( 2019) Blue- Hàng nhập Khẩu, Amazon

Giá: 1.349.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.349.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 1.349.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 1.349.000₫ 19/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.349.000₫ 19/09/2020

Máy Tính Bảng Kindle Fire HD8 (8th) 16GB (2019) - Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 2.499.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.499.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 2.499.000₫ 05/09/2020
Giá thấp nhất 2.499.000₫ 05/09/2020
Kể từ 05/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.499.000₫ 05/09/2020

iPad Pro 12.9 inch (2018) 512GB Wifi - Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 24.990.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 24.990.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 24.990.000₫ 23/09/2020
Giá thấp nhất 24.990.000₫ 23/09/2020
Kể từ 23/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

24.990.000₫ 23/09/2020

Máy Tính Bảng Mobell Tab 7S (8GB) - Hàng Chính Hãng, Mobell

Giá: 1.380.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.380.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 1.380.000₫ 23/09/2020
Giá thấp nhất 1.380.000₫ 23/09/2020
Kể từ 23/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.380.000₫ 23/09/2020

Máy tính bảng Mobell Tab 10 - Hàng chính hãng, Mobell

Giá: 2.550.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.550.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 2.550.000₫ 23/09/2020
Giá thấp nhất 2.550.000₫ 23/09/2020
Kể từ 23/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.550.000₫ 23/09/2020

iPad Pro 12.9 inch (2020) Wifi - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 25.199.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 25.199.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 25.199.000₫ 23/09/2020
Giá thấp nhất 25.199.000₫ 23/09/2020
Kể từ 23/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

25.199.000₫ 23/09/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0