Lịch sử giá deal tivi liên tục cập nhật

Smart Tivi Samsung 75 inch Premium UHD UA75MU7000KXXV - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 27.990.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 27.990.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 29.389.500₫ 17/09/2020
Giá thấp nhất 27.990.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

27.990.000₫ 17/10/2020
29.389.500₫ 17/09/2020
27.990.000₫ 18/08/2020

Smart Tivi Màn Hình Cong Samsung 65 inch 4K UHD UA65MU6500KXXV - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 19.490.000
Kể từ 16/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.490.000₫ 16/10/2020
Giá cao nhất 20.464.500₫ 17/09/2020
Giá thấp nhất 19.490.000₫ 27/08/2020
Kể từ 27/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.490.000₫ 16/10/2020
20.464.500₫ 17/09/2020
19.490.000₫ 27/08/2020

Smart Tivi Cong QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q8CAM, Samsung

Giá: 24.290.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 24.290.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 24.290.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 22.990.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

24.290.000₫ 14/09/2020
22.990.000₫ 18/08/2020

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU7400, Samsung

Giá: 16.590.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 16.590.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 19.990.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 15.890.000₫ 20/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

16.590.000₫ 17/10/2020
15.990.000₫ 10/10/2020
16.890.000₫ 03/10/2020
15.890.000₫ 20/09/2020
15.990.000₫ 14/09/2020

Smart Tivi The Frame Samsung 4K 55 inch QA55LS03TA, Samsung

Giá: 21.830.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 21.830.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 25.490.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 21.830.000₫ 17/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

21.830.000₫ 17/10/2020
21.990.000₫ 10/10/2020
23.119.000₫ 03/10/2020
23.149.000₫ 29/09/2020
23.190.000₫ 14/09/2020

Tivi led Kooda 32 inch K32A5 - Chỉ giao hàng TP.HCM, KOODA

Giá: 2.290.000
Kể từ 18/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.290.000₫ 18/10/2020
Giá cao nhất 2.390.000₫ 07/10/2020
Giá thấp nhất 2.290.000₫ 18/10/2020
Kể từ 07/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.290.000₫ 18/10/2020
2.390.000₫ 07/10/2020

Smart Tivi Cong Samsung 4K 65 inch UA65NU8500, Samsung

Giá: 23.490.000
Kể từ 16/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 23.490.000₫ 16/10/2020
Giá cao nhất 35.990.000₫ 27/08/2020
Giá thấp nhất 23.490.000₫ 02/10/2020
Kể từ 27/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

23.490.000₫ 02/10/2020
24.664.500₫ 17/09/2020
23.490.000₫ 02/09/2020
35.990.000₫ 27/08/2020

Smart Tivi Màn Hình Phẳng 4K QLED Samsung 49 inch QA49Q7FAMKXXV - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 13.490.000
Kể từ 16/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 13.490.000₫ 16/10/2020
Giá cao nhất 14.164.500₫ 17/09/2020
Giá thấp nhất 13.490.000₫ 05/09/2020
Kể từ 05/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

13.490.000₫ 02/10/2020
14.164.500₫ 17/09/2020
13.490.000₫ 05/09/2020

Smart Tivi Samsung 4K 82 inch UA82NU8000, Samsung

Giá: 45.990.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 45.990.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 73.990.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 45.989.000₫ 02/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

45.990.000₫ 03/10/2020
45.989.000₫ 02/09/2020
73.990.000₫ 18/08/2020

Smart Tivi Cong 4K Samsung 49 inch UA49KS7500 - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 11.490.000
Kể từ 16/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.490.000₫ 16/10/2020
Giá cao nhất 12.064.500₫ 17/09/2020
Giá thấp nhất 11.490.000₫ 05/09/2020
Kể từ 05/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.490.000₫ 16/10/2020
12.064.500₫ 17/09/2020
11.490.000₫ 05/09/2020

Smart Tivi LG 4K 70 inch 70UM7300PTA, LG

Giá: 19.309.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.309.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 19.530.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 18.989.000₫ 02/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.309.000₫ 03/10/2020
19.290.000₫ 14/09/2020
19.309.000₫ 05/09/2020
18.989.000₫ 02/09/2020
19.399.000₫ 21/08/2020

Smart Tivi Cong QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q8CNA, Samsung

Giá: 35.290.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 35.290.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 35.290.000₫ 17/09/2020
Giá thấp nhất 33.990.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

35.290.000₫ 17/09/2020
33.990.000₫ 18/08/2020

Smart Tivi QLED Samsung 55 inch 4K UHD QA55Q75RAKXXV - Hàng chính hãng, Samsung

Giá: 19.150.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.150.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 19.390.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 19.130.000₫ 20/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.150.000₫ 10/10/2020
19.130.000₫ 20/09/2020
19.150.000₫ 17/09/2020
19.390.000₫ 18/08/2020

Smart Tivi The Serif Samsung 4K 55 inch QA55LS01TA, Samsung

Giá: 21.190.000
Kể từ 19/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 21.190.000₫ 19/10/2020
Giá cao nhất 23.390.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 21.190.000₫ 19/10/2020
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

21.190.000₫ 19/10/2020
21.690.000₫ 13/10/2020
22.690.000₫ 07/10/2020
23.090.000₫ 04/10/2020
23.190.000₫ 01/10/2020

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500G, Sony

Giá: 32.079.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 32.079.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 33.690.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 32.079.000₫ 17/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

32.079.000₫ 17/10/2020
32.109.000₫ 10/10/2020
32.139.000₫ 03/10/2020
32.189.000₫ 23/09/2020
32.389.000₫ 02/09/2020

Smart Tivi The Frame Samsung 4K 65 inch QA65LS03TA, Samsung

Giá: 29.490.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 29.490.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 31.990.000₫ 08/09/2020
Giá thấp nhất 25.189.000₫ 02/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

29.490.000₫ 17/10/2020
29.990.000₫ 10/10/2020
31.789.000₫ 29/09/2020
31.989.000₫ 14/09/2020
31.990.000₫ 08/09/2020

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G, Sony

Giá: 28.189.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 28.189.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 28.990.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 28.189.000₫ 20/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

28.189.000₫ 20/09/2020
28.190.000₫ 08/09/2020
28.250.000₫ 05/09/2020
28.290.000₫ 24/08/2020
28.950.000₫ 21/08/2020

Smart Tivi Cong OLED LG 55 inch 55EG910T - Hàng chính hãng, LG

Giá: 20.990.000
Kể từ 16/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 20.990.000₫ 16/10/2020
Giá cao nhất 22.039.500₫ 17/09/2020
Giá thấp nhất 20.990.000₫ 27/08/2020
Kể từ 27/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

20.990.000₫ 02/10/2020
22.039.500₫ 17/09/2020
20.990.000₫ 27/08/2020

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500G - Hàng chính hãng + Tặng Khung Treo Cố Định, Sony

Giá: 32.690.000
Kể từ 18/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 32.690.000₫ 18/10/2020
Giá cao nhất 33.290.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 32.690.000₫ 28/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

32.690.000₫ 28/09/2020
33.290.000₫ 19/09/2020

Smart Tivi Cong QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q8CAM, Samsung

Giá: 29.490.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 29.490.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 29.990.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 29.490.000₫ 17/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

29.490.000₫ 17/09/2020
29.990.000₫ 18/08/2020

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q7FNA, Samsung

Giá: 22.490.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 22.490.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 23.990.000₫ 21/08/2020
Giá thấp nhất 19.990.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

22.490.000₫ 17/09/2020
23.990.000₫ 21/08/2020
19.990.000₫ 18/08/2020

Smart Tivi QLED Samsung 4K 82 inch QA82Q75RA, Samsung

Giá: 49.990.000
Kể từ 18/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 49.990.000₫ 18/10/2020
Giá cao nhất 49.990.000₫ 11/10/2020
Giá thấp nhất 49.990.000₫ 11/10/2020
Kể từ 11/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

49.990.000₫ 11/10/2020

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65RA, Samsung

Giá: 39.850.000
Kể từ 16/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 39.850.000₫ 16/10/2020
Giá cao nhất 39.850.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 39.850.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

39.850.000₫ 02/10/2020

Smart Tivi The Sero Samsung 4K 43 inch QA43LS05TA, Samsung

Giá: 23.889.000
Kể từ 16/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 23.889.000₫ 16/10/2020
Giá cao nhất 23.990.000₫ 23/09/2020
Giá thấp nhất 23.889.000₫ 29/09/2020
Kể từ 23/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

23.889.000₫ 29/09/2020
23.990.000₫ 23/09/2020

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80RA, Samsung

Giá: 22.150.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 22.150.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 22.150.000₫ 17/10/2020
Giá thấp nhất 22.150.000₫ 17/10/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

22.150.000₫ 17/10/2020

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65RA, Samsung

Giá: 21.480.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 21.480.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 21.480.000₫ 17/10/2020
Giá thấp nhất 21.480.000₫ 17/10/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

21.480.000₫ 17/10/2020

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G - Hàng chính hãng, Sony

Giá: 30.390.000
Kể từ 16/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 30.390.000₫ 16/10/2020
Giá cao nhất 30.390.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 30.390.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

30.390.000₫ 02/10/2020

Smart Tivi 4K LG 65 inch 65UH770T - Hàng chính hãng, LG

Giá: 24.990.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 24.990.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 24.990.000₫ 17/10/2020
Giá thấp nhất 24.990.000₫ 17/10/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

24.990.000₫ 17/10/2020

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75RA, Samsung

Giá: 13.670.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 13.670.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 13.670.000₫ 17/10/2020
Giá thấp nhất 13.670.000₫ 17/10/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

13.670.000₫ 17/10/2020

Smart Tivi Sharp HD 32 inch LC-32SA4500X, Sharp

Giá: 3.390.000
Kể từ 17/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.390.000₫ 17/10/2020
Giá cao nhất 3.390.000₫ 17/10/2020
Giá thấp nhất 3.390.000₫ 17/10/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.390.000₫ 17/10/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0