NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRUY CẬP TỪ XA CHO DVR

[Hoàng Kim Group] NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRUY CẬP TỪ XA CHO DVR

 

Mô tả:

Các camera được nối vào đầu DVR
Đầu DVR được kết nối với máy chủ nội bộ qua mạng LAN (trong trường hợp quy mô nhỏ thì có thể dùng máy tính PC phổ thông thay cho máy chủ)
Máy chủ được kết nối Internet để cung cấp dịch vụ truy nhập từ xa cho người dung.

Đặc điểm:

Toàn bộ hệ thống được đặt tại địa điểm lắp đặt camera chủ đầu tư có thể chủ động tự bảo quản thiết bị của minh.
Chủ đầu tư phải trang bị may chủ
Chủ đầu tư cân thuế đườn Internet tốc độ rất cao với băng thông tạm tính như sau:
Băng thông mạng Internet = bằng thông của 1 camera x số lượng camera x số người truy nhập